Forside

Aktiviteter:

Tilmelding: 51288138

Generalforsamling Nimtofte Kulturhusforening

 

27. februar 2018 kl. 19.30 i Kulturhuset

 

Forplejning:

Fællesspisning kl. 18.00 - menuen er Flæskesteg med tilbehør til kr. 50.00. Der vil være mulighed for at købe øl og vand. Under middagen vil der være mulighed for hyggelig dialog omkring Kulturhuset og fremtidige visioner for dette fantastiske sted. Tilmelding til spisning til Annette O på tlf. 51 28 81 38

 

Medlemskab:

Der er denne aften mulighed for at tegne medlemskab for de af byens borgere, som ikke er medlem endnu. Hvis man tegner medlemskab, så gælder det for hele år 2018, og det giver samtidig stemmeret til generalforsamlingen. Medlemskab koster kr. 200,00 kr.

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Valg af stemmetællere

3.Valg af referent

4.Årsberetning

5.Regnskab for det forløbne år til godkendelse

6.Behandling af indkomne forslag (sager der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

7.Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

8.Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår

9.Fastsættelse af dato for medlemsworkshop.

-hvorpå repræsentantskabet dannes, samt funktionsgrupper/interesseområder defineres for det kommende år.

10.Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer, og valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode, og således at 2 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer, henholdsvis 3 ud af 7 vælges i lige år, og de øvrige i ulige år. (på valg er Mariann Betzer-Poulsen og Frantz Bager Hougaard)

11.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (på valg er helle Hougaard Bager og Kirsten Christensen)

12.Valg af revisor og revisor suppleant. (på valg er Hans Jørgen Betzer-Poulsen og Jeanette Birkballe)

13.Eventuelt

 

ref. fra fællesspisning aug.

KLIK HER

Sodavandsdiskotek d. 3 marts

Mere info senere

Ref. fra fællesspisning okt.

KLIK HER

Irsk aften d. 7/4 kl. 18-02

 

Vi får besøg af Celtic Horizon Band

 

Kom med til en rigtig festelig aften, hvor publikum også bliver taget med ind i musikken, Musikerne har svært ved at stå stille, så de går/danser rundt imellem publikum imens de spiller og synger.

 

Vi starter kl. 18 med spisning.

Menu kommer senere.

 

Pris: 250 kr. inkl. mad for medlemmer og 300 kr. inkl. mad for ikke medlemmer.

 

Bestil billet senest d. 3/4 ring/sms 51288138

 

Se billeder for tidligere arrangementer på vores facebookside.

Følg os på FACEBOOK

- og bliv hele tiden opdateret om Nimtofte Kulturhus.